مرکز توزیع کتاب و محصولات فرهنگی من و کتاب
پرفروشترین‌های هفته
آنجا سفارت نبود 30,000 تومان
آخرین نماز در حلب 22,000 تومان
کاش برگردی 30,000 تومان
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 40,000 تومان
عاشقانه‌ای برای۱۶ساله‌ها 35,000 تومان
مهاجر سرزمین آفتاب 30,000 تومان
جدال دو اسلام 30,000 تومان

کتاب خودتحریمی ؛ واکاوی ابعاد پیدا و پنهان FATF و پیامدهای خسارت بار آن

در آستانه بررسی FATF در مجلس شورای اسلامی، کتاب «خود تحریمی؛ واکاوی ابعاد پیدا و پنهان FATF و پیامدهای خسارت بار آن» از سوی دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی با همکاری موسسه شهید کاظمی منتشر شد.

در آستانه بررسی FATF در مجلس شورای اسلامی، کتاب «خود تحریمی؛ واکاوی ابعاد پیدا و پنهان FATF و پیامدهای خسارت بار آن» از سوی دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی با همکاری موسسه شهید کاظمی منتشر شد. 

این کتاب که در 200 صفحه سامان یافته است مشتمل بر 20 مقاله در تبیین ابعاد FATF، اهداف امریکا از هدایت ایران به سوی آن، نقد اظهارات مسئولین دولت در حمایت از FATF، تبعات حقوقی و امنیتی پذیرش این قرارداد برای کشور است.