مرکز توزیع کتاب و محصولات فرهنگی من و کتاب
پرفروشترین‌های هفته
آنجا سفارت نبود 30,000 تومان
آخرین نماز در حلب 22,000 تومان
کاش برگردی 30,000 تومان
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 40,000 تومان
عاشقانه‌ای برای۱۶ساله‌ها 35,000 تومان
مهاجر سرزمین آفتاب 30,000 تومان
جدال دو اسلام 30,000 تومان

به سوی کاغذ ایرانی

نشر شهید کاظمی با استعانت از خداوند منان و در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد طرح اقتصاد مقاومتی درنظر دارد که تولیدات نشر را با کاغذ ایرانی به چاپ برساند. امید است که این حرکت گامی باشد در پیشبرد هرچه بهتر این طرح و نیز آغازی برای انجام طرح های دیگری که در راستای انجام برنامه اقتصاد مقاومتی است.

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد.»

لذا نشر شهید کاظمی با استعانت از خداوند منان و در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد طرح اقتصاد مقاومتی درنظر دارد که تولیدات نشر را با کاغذ ایرانی به چاپ برساند. امید است که این حرکت گامی باشد در پیشبرد هرچه بهتر این طرح و نیز آغازی برای انجام طرح های دیگری که در راستای انجام برنامه اقتصاد مقاومتی است.