مرکز توزیع کتاب و محصولات فرهنگی من و کتاب
پرفروشترین‌های هفته
کاش برگردی 30,000 تومان
یادت باشد 40,000 تومان
سربلند 35,000 تومان
خاطرات یک فرشته دفتر طوبی 12,000 تومان
راز احمد 47,500 تومان
پانصد صندلی خالی 10,000 تومان

مرکز توزیع لوازم التحریر اسلامی ایرانی

سایت من و کتاب و موسسه شهید کاظمی عامل توزیع نوشت افزار اسلامی ایرانی مشخص شد

سایت من و کتاب و موسسه شهید کاظمی عامل توزیع نوشت افزار اسلامی ایرانی مشخص شد. این موسسه بعنوان عامل فروش تولیدات 10 تولید کننده برتر، در استان قم و همچنین سراسر کشور اقدام به توزیع این محصولات می نماید.

آدرس قم جهت تهیه محصولات:

دفترمرکزی نشر شهید کاظمی :/ قم / خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه اول فروشگاه131 و 104 / 6 الی 37840844 025 وب سایت: www.kazemipub.ir  و www.manvaketab.ir